4 februari | Inomhusfotboll

Mörlanda Sportcenter Skolvägen 4, Ljung, Sverige

Alla barn från åk 1 är välkomna! Tid: 15:00 – 16:00

10 februari | Familjegympa

Mörlanda Sportcenter Skolvägen 4, Ljung, Sverige

Vi leker och testar på hinderbanor! Barn från 4 år och uppåt, i sällskap av en ombytt förälder, är välkomna. Tid: 10:00 - 11:00 Kostnad: För samtliga 5 tillfällen -  150:- per barn och 150:- per vuxen. Medlemskap i Hudene GoIF är då inkluderat!

11 februari | Inomhusfotboll

Mörlanda Sportcenter Skolvägen 4, Ljung, Sverige

Alla barn från åk 1 är välkomna! Tid: 15:00 – 16:00

18 februari | Inomhusfotboll

Mörlanda Sportcenter Skolvägen 4, Ljung, Sverige

Alla barn från åk 1 är välkomna! Tid: 15:00 – 16:00

24 februari | Familjegympa

Mörlanda Sportcenter Skolvägen 4, Ljung, Sverige

Vi leker och testar på hinderbanor! Barn från 4 år och uppåt, i sällskap av en ombytt förälder, är välkomna. Tid: 10:00 - 11:00 Kostnad: För samtliga 5 tillfällen -  150:- per barn och 150:- per vuxen. Medlemskap i Hudene GoIF är då inkluderat!

25 februari | Inomhusfotboll

Mörlanda Sportcenter Skolvägen 4, Ljung, Sverige

Alla barn från åk 1 är välkomna! Tid: 15:00 – 16:00

9 mars | Familjegympa

Mörlanda Sportcenter Skolvägen 4, Ljung, Sverige

Vi leker och testar på hinderbanor! Barn från 4 år och uppåt, i sällskap av en ombytt förälder, är välkomna. Tid: 10:00 - 11:00 Kostnad: För samtliga 5 tillfällen -  150:- per barn och 150:- per vuxen. Medlemskap i Hudene GoIF är då inkluderat!

10 mars | Inomhusfotboll

Mörlanda Sportcenter Skolvägen 4, Ljung, Sverige

Alla barn från åk 1 är välkomna! Tid: 15:00 – 16:00

17 mars | Inomhusfotboll

Mörlanda Sportcenter Skolvägen 4, Ljung, Sverige

Alla barn från åk 1 är välkomna! Tid: 15:00 – 16:00

23 mars | Familjegympa

Mörlanda Sportcenter Skolvägen 4, Ljung, Sverige

Vi leker och testar på hinderbanor! Barn från 4 år och uppåt, i sällskap av en ombytt förälder, är välkomna. Tid: 10:00 - 11:00 Kostnad: För samtliga 5 tillfällen -  150:- per barn och 150:- per vuxen. Medlemskap i Hudene GoIF är då inkluderat!

24 mars | Inomhusfotboll

Mörlanda Sportcenter Skolvägen 4, Ljung, Sverige

Alla barn från åk 1 är välkomna! Tid: 15:00 – 16:00

13 april | Familjegympa

Mörlanda Sportcenter Skolvägen 4, Ljung, Sverige

Vi leker och testar på hinderbanor! Barn från 4 år och uppåt, i sällskap av en ombytt förälder, är välkomna. Tid: 10:00 - 11:00 Kostnad: För samtliga 5 tillfällen -  150:- per barn och 150:- per vuxen. Medlemskap i Hudene GoIF är då inkluderat!