Om konflikt

Det finns massor att skriva om konflikter, saker som kan revolutionera vår tillvaro och skapa utrymme för ett helt nytt liv.

Begreppen inom detta fält är ofta väldigt värdeladdade och förknippas med det som upplevs som svårt och tråkigt, men det är skillnad på känslor och verklighet Läs orden konflikt, konflikthantering och konfliktlösning och fundera i några sekunder på vad du tänker att skillnaden är.
Början är dock lika viktig som slutet och mitten däremellan, början handlar om tre ord och dess betydelse:

Konflikt

Konflikthantering

Konfliktlösning